egg


Friday, 12 October 2012

Unit 3 : Rantai makanan dan Siratan Makanan

Istilah-istilah penting bagi topik rantai makanan dan siratan makanan

Rantai Makanan = Perhubungan makanan antara organisma hidup dalam alam semulajadi.

 Siratan Makanan = Perhubungan makanan yang melibatkan lebih daripada satu siratan makanan.

Pengeluar = Permulaan bagi rantai makanan dan siratan makanan iaitu tumbuhan (boleh membuat makanan sendiri).

Pengguna = Haiwan yang bergantung hidup kepada tumbuhan dan haiwan keranan tidak boleh membuat makanan sendiri.

Herbivor = Haiwan yang makan tumbuhan sahaja.

Karnivor = Haiwan yang makan haiwan sahaja.

Omnivor  = Haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan .

Perkongsian Ilmu Sains Tahun 5

Saya Bong Ching Ching (D20112053903) ingin berkongsi pengalaman dan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran sains tahun 5. Saya juga berharap melalui perkongsian pengalaman ini pelbagai komen yang membina diberi demi untuk meningkatkan profesion saya pada masa yang akan datang.