egg


Friday, 12 October 2012

Perkongsian Ilmu Sains Tahun 5

Saya Bong Ching Ching (D20112053903) ingin berkongsi pengalaman dan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran sains tahun 5. Saya juga berharap melalui perkongsian pengalaman ini pelbagai komen yang membina diberi demi untuk meningkatkan profesion saya pada masa yang akan datang.

4 comments: