egg


Friday, 12 October 2012

Unit 3 : Rantai makanan dan Siratan Makanan

Istilah-istilah penting bagi topik rantai makanan dan siratan makanan

Rantai Makanan = Perhubungan makanan antara organisma hidup dalam alam semulajadi.

 Siratan Makanan = Perhubungan makanan yang melibatkan lebih daripada satu siratan makanan.

Pengeluar = Permulaan bagi rantai makanan dan siratan makanan iaitu tumbuhan (boleh membuat makanan sendiri).

Pengguna = Haiwan yang bergantung hidup kepada tumbuhan dan haiwan keranan tidak boleh membuat makanan sendiri.

Herbivor = Haiwan yang makan tumbuhan sahaja.

Karnivor = Haiwan yang makan haiwan sahaja.

Omnivor  = Haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan .

9 comments: